ÚNIKOVÝ POKOJ PRO TY, KDO TOUŽÍ PO PRAVÉ LOUPEŽI – “VA-BANK”

– autentické prostředí bankovního trezoru
– originální logické hádanky a hlavolamy
– audiovizuální efekty a elektrické zámky
– cíl: za 60 minut se stát milionářem, nebo přijít o všechno!

Na pražských Vinohradech je desítky let ukryt sklep. Ale nejedná se o jen tak ledajaký sklep! Jedná se totiž o trezor, za jehož zdmi se ukrývají cihly zlata, drahé kameny, vzácné mince, plné schránky bankovek a spoustu dalších cenností, ze kterých jde lidem hlava kolem! Za 120 let, co zde trezor stojí, se ho pokusili vykrást už sedmnáctkrát a zatím nikdy nikdo neuspěl. Po každém pokusu o vyloupení se majitelé rozhodli trezor ještě více zabezpečit. Za poslední roky se tak proměnil v nedobytnou pevnost, plnou elektrických zámků a poplašných zařízení…

Před Vaší skupinou profesionálních lupičů teď stojí jediný úkol – vloupejte se do trezoru, vypněte alarm a hledejte kódy a klíče, které vám umožní vykrást co nejvíce schránek! Ale pospěšte si, policie už je na cestě!

Obtížnost-Střední

Délka-60

Velikost týmu 2-5

Unikne-90%

Nejlepší čas-34

Tímto udělují svůj souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mé osobní údaje. Veškeré údaje získané od zákazníků budou využity výhradně pro vnitřní potřeby společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá www.questerland.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon.

Abyste si užili bezpečnou a férovou hru, vezměte prosím na vědomí následující pravidla: Do hry vstupujete na vlastní odpovědnost. Hra se nedoporučuje dětem mladším 7 let. Děti do 13 let se hry mohou zúčastnit jen pod dohledem dospělé osoby.Laskavě Vás žádáme, abyste se ke hře dostavili včas. V případě, že se opozdíte o více jak 15 minut, začne odpočítávání konce hry. Osoby pod vlivem drog nebo alkoholu se hry nemohou zúčastnit. Osoby, které by dle úsudku operátorů mohly poškodit hru nebo být nebezpečné sobě nebo svým spoluhráčům, budou vyloučeny ze hry. NEVSTUPUJTE do herních prostor s žádnými nebezpečnými předměty, jako jsou nože, střelné zbraně a zápalné předměty nebo jakékoliv jiné předměty, které by Vás nebo Vaše spoluhráče mohly ohrožovat na zdraví. Pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů je v průběhu hry zakázáno. Naši operátoři vám rádi udělají fotky po hře. Kouření je zakázáno v celých prostorách Questerlandu. Podmínkou ke vstupu do hry je respektování bezpečnostních standardů a pravidel hry každým z hráčů. Osoby, které tato pravidla respektovat nebudou, musí opustit prostory Questerlandu

Nabízíme nové atraktivní slevy 20% pro studenty (má-li alespoň jeden hráč platný ISIC či školní Index)